๑๗๗. จะปะนีสึ อิงกึริชชุ [ภาษาอังกฤษสไตล์ญี่ปุ่น] ตอนจบ

สัปดาห์นี้ ผมยังคงพูดถึง “จะปะนีสึ อิงกึริชชุ” หรือภาษาอังกฤษสไตล์ญี่ปุ่นครับ ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว

๑๑. ภาษาญี่ปุ่นไม่มีเสียง [f] คำที่สะกดว่า fu ไม่ได้ออกเสียง ฟึ หรือ ฟุ อย่างที่เราเข้าใจ แต่เป็นเสียงที่ก้ำกึ่งระหว่าง [h] กับ [f] เป่าลมโดยที่ฟันบนไม่แตะริมฝีปากล่าง ซึ่งผมคิดว่าใกล้เคียงกับ [h]/[ฮ] มากกว่า ชาวญี่ปุ่นจึงออกเสียงคำที่สะกดด้วย f เป็น h เช่น ฮุ-เร็น-โดะ (friend) ไท-ฮุน (typhoon) โอะ-หุ (of) เทะ-เระ-ฮง (telephone) โซะ-หุ-โตะ (soft)

๑๒. ภาษาญี่ปุ่นไม่มีเสียง สิ/สี/ซิ/ซี ภาษาญี่ปุ่นมีเสียงวรรค [sa] คือ สะ สึ เสะ โสะ แต่ไม่มีเสียง สิ จึงต้องใช้เสียง ชิ ซึ่งอยู่ในวรรคเดียวกันแทน เช่น ชิม-ปึ-รึ (simple) ชิน-โดะ-โระ-มึ (syndrome) ชิง-กา (sinker) ชี-บึ-ระ-ฮุ-อิช-ชุ (zebrafish)

๑๓. ภาษาญี่ปุ่นไม่แยกเสียง [r] กับเสียง [l] ภาษาญี่ปุ่นมีเสียงวรรค [ra] คือ ระ ริ รึ เระ โระ ซึ่งเป็นเสียงที่ก้ำกึ่งระหว่าง [ล] และ [ด] ความลักลั่นในการออกเสียง [r] และ [l] ทำให้ตีความหมายผิดได้ง่ายๆ เช่น election และ erection ชาวญี่ปุ่นออกเสียง อิ-เร็ก-ฌ่อง เหมือนกัน หรือคำอื่นๆ เช่น โดะ-รึ-มิ-กะ-มึ (Dormicum) โดะ-มิ-โต-รึ (Domitor) โฮะ-เตะ-รึ (hotel) โบ-รึ (ball) เร็น-ตะ-รึ (rental) สึ-ไต-รึ (style)

๑๔. ภาษาญี่ปุ่นไม่มีเสียง [ə] จึงเลื่อนไปใช้เสียง [u] แทน เช่น ซัม-ปึ-รึ (sample) ซา-คึ-รึ (circle) เทม-ปึ-รึ (temple) หรือบางทีก็เลื่อนเป็นเสียง [o] แทน เช่น ไท-โทะ-รุ (title) เป็นต้น

๑๕. ชาวญี่ปุ่นถ่ายเสียง -tion เป็น -ฌ่อง (ション) เสียงนี้ในภาษาไทยแทนด้วยเสียง -ชั่น หรือ -ฌั่น หรือ ฌึน แต่ชาวญี่ปุ่นเลื่อนลิ้นลงต่ำและขยับฟันให้ห่างกันมากกว่า จึงกลายเป็นเสียง -ฌ่อง หรือ -ช่อง เช่น อิม-เบ็น-ฌ่อง (invention) อิน-โตะ-โระ-ดัก-กึ-ฌ่อง (introduction)

๑๖. เสียง -sion กลายเป็น -จ้อง (ジョン) เสียง [j] ไม่มีในภาษาไทย แต่เทียบเคียงได้ว่าก้ำกึ่งระหว่าง [จ] และ [ย] ในที่นี้ขอแทนด้วยอักษร จ เช่น อิม-เบ-จ้อง (invasion) อิง-กึ-รู-จ้อง (inclusion)

๑๗. เสียง [ย] ในภาษาญี่ปุ่นจำกัดแค่ ยะ ยึ/ยุ โยะ หากต้องการออกเสียง [ย] ที่ประสมกับสระอื่นๆ ชาวญี่ปุ่นมักเลื่อนเสียงเป็น [อ] แทน เช่น อิ้ง-รัก-กึ ชิ-นะ-วะ-โตะ-ระ (Yingluck Shinawatra) อิ-เอะ-โร (yellow)

๘. ภาษาญี่ปุ่นไม่มีเสียง [th]/[θ] จึงเลื่อนไปใช้เสียง [s] หรือ [z] หรือ [t] แทน เช่น ซัง-คิว (thank you) ซะ-มึ-เน-รุ (thumb nail) เท-มึ (theme)

๑๙. ภาษาญี่ปุ่นไม่มีเสียง ทิ ที่ตรงตัว ภาษาญี่ปุ่นมีเสียงวรรค [ta] ทะ ทึ เทะ โทะ แต่ไม่มีเสียง ทิ จึงต้องใช้เสียง จิ (ち) ซึ่งอยู่ในวรรคเดียวกันแทน เช่น อะคึจิน (actin) จิ-ฮุ-สึ (typhus) จี-มึ-วา-กึ (teamwork) แต่ผมคิดว่าคนญี่ปุ่นสามารถออกเสียงนี้ได้ โดยยืดเสียงให้กลายเป็น ที เช่น ที-ชัต-สึ (T-shirt)

๒๐. คำย่อตามสไตล์ภาษาญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นชอบย่อคำศัพท์ภาษาต่างประเทศตามความสะดวกของตนเอง ซึ่งบางทีก็เปลี่ยนรูปจนสืบต้นฉบับเดิมแทบไม่ได้ เช่น เทะ-เระ-บิ (television) เดะ-จิ-คะ-เมะ (digital camera) สึ-มะ-โฮะ (smartphone) บิ-รึ (building) เดะ-โกะ-โตะ-ระ (decorated trunk)

รายละเอียดทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของ “จะปะนีสึ อิงกึริชชุ” หรือภาษาอังกฤษสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งรวบรวมจากประสบการณ์ของผมเอง ข้อสังเกตต่างๆ ในบทความก็เป็นความเห็นส่วนตัว ไม่ได้อ้างอิงหลักวิชาการใดๆ จึงเหมาะสำหรับการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน คงช่วยให้ผู้อ่านคุ้นเคยกับสำเนียงภาษาอังกฤษแบบชาวญี่ปุ่นบ้าง และเป็นประโยชน์เมื่อต้องติดต่อกับชาวญี่ปุ่นด้วยภาษาอังกฤษ

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าชาวญี่ปุ่นทุกคนจะออกเสียงภาษาอังกฤษสไตล์ญี่ปุ่นทั้งหมด คนรุ่นใหม่จำนวนมากที่ผ่านการฝึกฝนภาษาอังกฤษมาอย่างดี หรือเคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักก็สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีทีเดียว

ผมคิดว่าข้อจำกัดเดียวที่ปิดกั้นความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศของชาวญี่ปุ่นก็คือ การเขียนทับศัพท์ด้วยตัวอักษรคะตะกะนะ เพราะการใช้ตัวอักษรแทนคำ (logogram) มาประสมคำแบบตัวอักษรแทนเสียง (alphabet) ให้ได้เสียงที่ใกล้เคียงกันนั้น แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

เมื่อเวลาผ่านไป บทความนี้คงจะมีเนื้อหาเพิ่มพูนขึ้นตามประสบการณ์ หวังอยู่เหมือนกันว่าจะได้กลับมาเล่าเรื่องนี้ต่อในภาคที่สองหรือสาม ตามแต่เวลาจะเอื้ออำนวย

หมายเหตุ เสียง [u] ในภาษาญี่ปุ่นก้ำกึ่งระหว่างเสียง [อึ] และ [อุ] ในภาษาไทย แต่ผมถ่ายเสียง [u] ทั้งหมดในบทความนี้เป็นเสียง [อึ] ตามความเคยชินส่วนตัว เพราะผมคิดว่าเมื่อออกเสียงเต็มมาตราแล้ว เสียง [อึ] น่าจะใกล้เคียงมากกว่า

Advertisements
%d bloggers like this: