๑๙๙. ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง [Club Friday]

๘ มีนาคม ๒๕๕๘

เอ็นทรี่ย์นี้อาจจะนับเป็นบทต่อเนื่องจากเอ็นทรี่น์ก่อนหน้านี้

ผมเพิ่งได้ดูคลับฟรายเดย์ ตอน “ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง” (หรือ ตอนพี่วินน้องบอส) กำกับการแสดงโดยคุณมะเดี่ยว เจ้าของเรื่องรักแห่งสยาม – ภาพยนตร์ที่เปิดพื้นที่ให้กับภาพยนตร์ชายรักชายวัยรุ่นชนชั้นกลางไทย – และอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในรอบสิบของคุณมะเดี่ยวเลยก็ว่าได้

คลับฟรายเดย์ในตอนนี้ ก็เป็นเรื่องของชายรักชายเช่นกัน

แม้ว่าในชีวิตจริงผมไม่ได้มีรสนิยมแบบชายรักชาย แต่ก็ไม่ได้นึกรังเกียจความรักในลักษณะนี้แต่อย่างใด ผมมองว่าเรื่องนี้เป็นความพอใจส่วนตัวที่แต่ละคนมีสิทธิ์เลือกทางเดินของตนเองได้ตามชอบใจ ตราบเท่าที่ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครต่อใคร

ความรักเป็นสิ่งงดงามล้ำค่า ไม่มีเงื่อนไขใดกำหนดว่าความรักจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักได้อย่างเท่าเทียมกัน

ผมดูคลับฟรายเดย์ตอนนี้แล้ว มีข้อสังเกตบางอย่างที่อยากร่วมแบ่งปัน

๑. ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริง ยังยืนยันพล็อตเรื่องแบบ “จีบ-จิ้น-จบ-เจ็บ” ซึ่งผมเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้นานแล้วว่า เป็นลักษณะจำเพาะของภาพยนตร์ชายรักชายชนชั้นกลางไทยในยุคหลังรักแห่งสยาม (Post-Love-Of-Siam-ism)

๒. เรื่องนี้ยังคงอยู่ในกรอบของสังคมทวิเพศ (heterosexuality) ตัวละครไม่ได้รับการยอมรับในเพศสภาพที่แท้จริง แม้แต่แม่ของบอสที่เคยบอกว่า “จะเป็นอะไรก็เป็น ขอให้เป็นคนดี” แต่เมื่อทราบว่าบอสเป็นเกย์ ก็รับไม่ได้

๓. คุณมะเดี่ยวเล่นกับความเหงา โดยใช้ความเหงาเป็นสื่อโยงไปสู่ความรัก แต่คุณมะเดี่ยวก็บอกให้ผู้ชมทราบว่า ความรักที่เกิดขึ้นจากความเหงานั้นอาจเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มใจเพียงชั่วคราวแล้วก็ผ่านเลยไป ดูเหมือนคุณมะเดี่ยวจะชื่นชอบแนวคิดแบบนี้เป็นพิเศษ เพราะคุณมะเดี่ยวใช้เป็นแกนหลักในภาพยนตร์รักหลายเรื่อง ตั้งแต่รักแห่งสยามเป็นต้นมา

๔. ความเหงาในเรื่องนี้อาจเป็นตัวแทนความรู้สึกของชนชั้นกลางในเมืองกรุง ที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว สื่อสารกับโลกภายนอกผ่านจอโทรศัพท์ ให้ความสำคัญกับการพิมพ์มากกว่าการพูด เมื่อต้องพูดจึงไม่เข้าใจกัน

๕. คุณมะเดี่ยวใช้สัญลักษณ์แบบขัดแย้งในตัวละคร โดยให้น้องบอสมีเพศสภาวะที่ขัดแย้งกับภาพลักษณ์ในสังคม กล่าวคือ น้องบอสเรียนคณะวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งเป็นคณะที่ควรจะมีแต่ผู้ชายแมนๆ – คุณมะเดี่ยวเคยใช้วิธีการเดียวกันในรักแห่งสยาม โดยสื่อผ่านการเรียน รด. ของมิว – ราวกับว่า คุณมะเดี่ยวต้องการสื่อสารกับผู้ชมว่าเกย์นั้นมีอยู่ในทุกๆ ที่ และมีสถานะเท่าเทียมกันกับชายธรรมดาทั่วไป หรือในอีกแง่หนึ่ง คุณมะเดี่ยวอาจกำลังเล่นตลกกับความคาดหวังของสังคมอยู่ก็เป็นได้

๖. คุณมะเดี่ยวใช้ครอบครัวเป็นเหตุผลสำหรับอธิบายพฤติกรรมของตัวละคร โดยสื่อให้เห็นว่าความ “ไม่ปกติ” ของครอบครัวเป็นสาเหตุผลักดัน “พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน” ของตัวละคร – แน่นอนว่า นี่เป็นเหตุผลเดียวกันที่อธิบายพฤติกรรมของโต้งและมิวในรักแห่งสยาม

๗. ละครเรื่องนี้พยายามสอนศีลธรรมสำเร็จรูปให้กับผู้ชม นั่นคือ ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดสิ้นสุดของทุกชีวิต ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ด้วยความอบอุ่นในครอบครัว อย่างไรก็ดี กรณีของน้องบอสน่าจะแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ เพราะครอบครัวไม่ได้อบอุ่นอย่างที่ควรจะเป็น ปัญหาต่างๆ ยังซุกซ่อนอยู่แม้ละครจะจบไปแล้ว

๘. บอสใช้ Macbook ซึ่งปกติจะต้องกรอก password เสมอเมื่อบูทเครื่อง ตรงนี้ไม่เข้าใจว่าคนในครอบครัวของบอสรู้ password กันหมดหรืออย่างไร

๙. ฯลฯ พอก่อน

๑๐. สำหรับผู้ที่สนใจพล็อตเรื่อง “จีบ-จิ้น-จบ-เจ็บ” สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้บทความสั้นๆ ของผมเอง ในวาร Echo – Voice from Youth ของคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่กำลังจะวางแผงในเวลาอันใกล้นี้

ผมพยายามมองคลับฟรายเดย์ตอนนี้ในฐานะละครของคุณมะเดี่ยว มากกว่าที่จะมองว่าเป็นเรื่องจริงจากคำบอกเล่าของน้องบอส

ที่มองเช่นนั้น เพราะผมเชื่อว่าคลับฟรายเดย์ไม่ได้เล่าเรื่องตามความเป็นจริงแบบหนังสือชีวประวัติ แต่ย่อมมีการแต่งเติมเสริมต่อ ดัดแปลงให้เหมาะสมที่จะถ่ายทอดเป็นละครได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งความคิดต่างๆ ที่ถูกแทรกเข้ามานั้นย่อมมาจากการตัดสินใจของผู้กำกับเป็นหลัก ดังนั้น คลับฟรายเดย์ในตอนนี้ส่วนหนึ่งจึงเป็นการถ่ายทอดมุมมองของคุณมะเดี่ยว โดยใช้เรื่องเล่าของน้องบอสเป็นวัตถุดิบ

ก็ได้มุมมองที่น่าสนใจดีเหมือนกันครับ …

Advertisements
%d bloggers like this: