๑๕๙. กระบวนพยุหยาตราชลมารค ๒๕๕๕

ศุกร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
แม่น้ำเจ้าพระยา

หมายเหตุ : โคลงนี้เขียนประกอบภาพ ต่างกรรมต่างวาระ เนื้อความไม่ปะติดปะต่อกัน เพียงแต่นำมาเรียงต่อกันตามสัมผัสระหว่างโคลง

๑) ปางเสด็จชลมารคต้น .. ตระการตา
งามเนื่องวิวิธนาวา .. วิศิษฏ์สร้าง
เฉลิมพระยศกษัตริยา- .. ธิราชแห่ง สยามเอย
ลือทั่วผืนพิภพสล้าง .. ล่วงฟ้าขจรสรวง ๚

ภาพโดย Joseph Benchapol

๒) บำบวงเทวราชเจ้า .. จอมสวรรค์
เชิญสถิตนคราพลัน .. พรั่งพร้อม
อวยพระกิตติศัพท์อัน .. อึงทั่ว
สกลหมื่นนามมนัสน้อม .. หนึ่งไท้ไผทสยาม ๚

ภาพโดย Payont Thanasatirakul

๓) ยลยามนาวาศเวิ้ง .. ชลธาร
เพียงช่างชะลอพิมาน .. มาศตั้ง
เพียรพิจิตรแต่งศิลป์สาน .. เสาวภาค
ระยับยิ่งเพชรหยาดยั้ง .. หยั่งฟ้าพราวพรรณ ๚

ภาพโดย Pann Avit

๔) สุพรรณหงส์ทรงพู่ห้อย .. ลอยสินธุ์
ไวษณุทรงสุบรรณบิน .. เบิกฟ้า
อนันตนาคราชลิน- .. ลาศเลื่อน
ลอยอเนกชาติภุชงค์ช้า .. แช่มช้อยชะลอลำ ๚

ภาพโดย Payont Thanasatirakul

๕) ลำนำเสนาะโสตไว้ .. วงศ์กวี
กาพย์เห่พยุหชลธี .. เทิดไท้
สามิภักดิ์พระจักรี .. จอมเกศ
ปูนปิ่นโพธิสัตว์ไซร้ ..พสกซ้องเฉลิมศรี ๚

ภาพโดย Pann Avit

๖) ฝีพายพายเห่ช้า .. เฉิดฉิน
งามท่าเพียงสกุณิน .. ยั่วฟ้า
เอนกายอ่อนกายผิน .. พายเห่ พายเฮย
เรือเลื่อนชลธารท้า .. เห่ช้าเชิงชาญ ๚

ภาพโดย Nipat Nipatphonsakun

๗) อลังการศิลป์ส่งสร้าง .. สืบสาย
สืบต่อปัจจุบันภาย- .. ภาคหน้า
สยามวัฒนธรรมฉาย .. ชูเชิด
กาลผ่านกาลจักกล้า .. เกริกก้องสกลสมัย นิรันดร์เอย ๚ะ๛

ภาพโดย Pann Avit

โคลงนี้เขียนประกอบภาพ ต่างกรรมต่างวาระ เนื้อความไม่ปะติดปะต่อกัน เพียงแต่จับมาเรียงตามสัมผัสระหว่างโคลง 

ขอขอบคุณเจ้าของภาพทุกท่าน: Joseph Benchapol, Payont ThanasatirakulPann Avit และ Nipat Nipatphonsakun ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

Advertisements
Leave a comment

2 Comments

  1. ที่ใช้จบนั้นมิใช่ ๚ะ๛ หรือครับ

    Like

    Reply

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: