๑๕๔. ภาพหนึ่งเกิดซ้ำซ้ำ : รับน้องข้ามฟาก ศิริราช รุ่น ๑๒๒

ภาพหนึ่งเกิดซ้ำซ้ำ
แต่ย้ำสุขทุกครั้งครา
ภาพหนึ่งจักตรึงตรา
ตรึงรักติดในจิตใจ

ผ่านวันผ่านเวลา
มาเนิ่นนานสักปานใด
ยังคงยังโยงใย
ในห้วงรักจำหลักนาน

ภาพโดย Kanok Wongsawasdi

มาเถิด มาเถิดน้อง
ร่วมครรลองซ้องไพศาล
เดินนำเป็นตำนาน
อันแน่นหนักประจักษ์จินต์

ฝากชีพ ฝากวิญญาณ
สานศรัทธาชั่วฟ้าดิน
ใจกายจักถวายสิ้น
ณ ถิ่นนี้ตราบชีวัน

ภาพโดย Payont Thanasatirakul

กราบองค์พระราชบิดา
กล่าวปฏิญญาสถาบัน
เทิดคงธำรงมั่น
บรรสานสุขทุกชั้นชน

น้อมนำบำเพ็ญเพื่อ
เกื้อกูลให้ไม่หวังผล
เคร่งครัดปฏิบัติตน
ตามรอยพระปณิธาน

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
จักขลังจิรังกาล
คงคู่แดนแผ่นดินไทย

ภาพโดย Artz Ratanayotha

“…เรียนร่วมสำนัก รักเหมือนร่วมแม่…”
ศ. นพ.อวย เกตุสิงห์

รับน้องข้ามฟาก ศิริราช รุ่น ๑๒๒
๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: