๑๔๑. พระผู้ทรงเป็นดวงใจแห่งแผ่นดิน

พระเอย พระทรงศิริศักดิ์
พระพิทักษ์ปวงไทยแผ่ไพศาล
เกียรติขจรเจนจบจักรวาล
พ่างพระผ่านผืนฟ้าฤทธาดล

พระบารมีคุ้มสุขทุกหย่อมหญ้า
พระเมตตาพร่างพรายดั่งสายฝน
เย็นชื่นเย็นแก่ชาวประชาชน
ทั่วมณฑลไทยประเทศเขตสีมา

ล้วนพรั่งพร้อมน้อมจิตสนิทรัก
หทัยภักดีน้อมพระจอมหล้า
ถวายสัตย์ปฏิญาณปฏิญญา
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

รัตนาดิศร
เวชนิสสิตศิริราช เล่ม ๑๙

ภาพ : ศาลา ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช
ช่วงเช้าวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
วันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

บริเวณโดยรอบ, วันนี้, ตามทางเสด็จพระราชดำเนิน
พสกนิกรชาวไทยพร้อมใจกันมาร่วมรับเสด็จ
แน่นขนัดทั่วโรงพยาบาลศิริราช
แม้จะมาจากต่างถิ่น ต่างวัย ต่างหน้าที่การงาน
แต่ทุกคนมาด้วยความตั้งใจเดียวกัน ด้วยหัวใจเดียวกัน
มาด้วยความหวังจะชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระผู้ทรงเป็นดวงใจแห่งแผ่นดิน ดวงใจของปวงชนชาวไทยทั้งมวล

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

เพียงถ้อยคำธรรมดา ที่กลั่นกรองออกมาจากหัวใจ
ขอบคุณสำหรับทุก comment ครับ

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: